X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ماهواره و مطالب گوناگون

تفاوت c باند , ku باند

1-باند Ku 10-14 GHzو باند 

 C 3-5 GHz
2 -باند C به خاطر پایین بودن فرکانس در شرایط آب و هوایی نامناسب (حاره ای و بارانی)(که در مناطق استوایی و آسیای جنوب شرقی) بازده بالایی دارد و از قطعی سیگنال کمتری و در عوض نیاز به دیش بزرگتر و البته (توری) شکل(به خاطر وجود باد و بارانهای موسمی) دارد
3-این به خاطر نوع النبی در باند C دارد
النبی باند Ku دارای زاویه دید حدود 90 درجه است
ولی النبی C دارای زاویه دید بیشتر (حدود 120 درجه ) دارد که به همین خاطر میبایست به دیش نزدیکتر باشد (که به همین خاطر نیاز به دیش گود تری دارد)